Cinelli Pressure / Ramset

37,000 kr

Cinelli

Det finn ett nytt aeromonster i cykelvärlden och det heter Pressure. Om valet faller på en Aero-racer så är det här basen till ditt bygge.

Nollställ
Cinelli Pressure / Ramset